Head Libala Mwinda

Bienvenue sur le site de la Communauté Libala Mwinda

Left aside Père Allary

Neuvaine à la Miséricorde DivineNEUVAINE YA NGOLU YA NZAMBE


neuvainej


Libandela

Bokosala neuvaine o nzela eye :

 1. Elembo ya Kuruse
 2. Losambo ya bosengi bolimbisi
 3. Losambo ya bobengi Elimo Santu
 4. Losambo ya bokumisi Nzambe
 5. Liloba lya Nzambe + Méditation (Partage): Voir paragraphe "Méditation ya mokolo na mokolo"
 6. Chapelet ya Motema Ngolu mwa Nzambe: Cliquez sur ce lien ci-dessous

  CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE

 7. Litaniya ya Ngolu ya Nzambe : Cliquez sur ce lien ci-dessous

  LITANIE DE LA MISERICORDE DIVINE

 8. Losambo ya lisanga
 9. Losambo ya suka

Méditation ya mokolo na mokolo

 1. 1er jour : Elikya na Nzambe ekosaka te.
 2. 2ème jour : Nzambe nde nkita ya ngai.
 3. 3ème jour : Bato ba nse, kumisani Nzambe.
 4. 4ème jour : Esengo na moto akokangama na Nzambe, akobika.
 5. 5ème jour : Nzambe azali ekimelo ya solo mpe ya malamu o ntango ya mikakatano.
 6. 6ème jour : Na bolingi bwa Nzambe, bikisa ngai.
 7. 7ème jour : O ntango ya mpasi, tiya elikya epayi ya Mokonzi. .
 8. 8ème jour : Nzambe akokela kaka moto oyo bakonyokola.
 9. 9ème jour : Nzambe akolakisa ntango inso Ngolu ya ye.

Lecture biblique

 1. 1er jour : Ps 25,1-7.22 ; Genèse 18,1-15
 2. 2ème jour : Ps 6,1-9 ; Genèse 25,1-28
 3. 3ème jour : Ps 66,6-9.16-20 ; Juges 13,1-5
 4. 4ème jour : Ps 40,2-9 ; 1 Samuel 1,1-20
 5. 5ème jour : Ps 31,2-9.20 ; 2 Rois 4,8-17
 6. 6ème jour : Ps 69,7-10.21.30-31 ; Isaïe 54,1-7
 7. 7ème jour : Ps 42,2-6.9 ; Luc 1, 5-14
 8. 8ème jour : Ps 113,1-9 ; Luc 1,26-38
 9. 9ème jour : Ps 68,5 -11 ; Hébreux 11,1-12

Molongo

Losambo


1er jour : Milimo mya basumuki mpe molongo mobimba

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu ya yo, molongo mobimba mpe mingi mpenza basumuki banso, babombani o kati ya Motema bosawa ya Yezu. Na mpasi ya ye, lakisa biso ngolu ya yo na ntina ‘te tokembisa nguya ya yo, o bileko na bileko, Amen.


2ème jour : Milimo mya ba Nganga Nzambe mpe ba Mibonza

Tata wa bileko, tala na miso ngolu lisanga ya baponami na yo, o kati ya elanga ya yo ya vino, milimo mya ba Nganga Nzambe mpe ba Mibonza. Totondisa nguya ya Ngolu ya mapamboli ma yo, mpo na nta bolingo bwa mwana wa yo, esika milimo miye mibombani. Pesa bango bokasi mpe Mwinda mwa yo na ntina ‘te milimo miye, mikamba basusu o nzela ya libiki mpe eyemba na mongongo nse moko Nkembo ya Ngolu ya Yo ndelo te, o bileko na bileko, Amen.


3ème jour : Milimo ya boboto mpe ya lobokó

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu ya lobokó inso héritage ya Mwana na yo. Na mpasi ya ye, pesa bango mapamboli ma yo mpe zinga bango na bobateli bwa yo na ntina ‘te bazanga bolingo bwa yo te, mpe babungisa te nkita ya boyambi bosantu. Kasi, elongo na mapinga ma Banzelu, mpe na Basantu, bakembisa Ngolu na yo nsuka te, o bileko na bileko, Amen.


4ème jour : Ps 40,2-9 ; Milimo mya bapagano mpe ya baye bayebi naino Yezu te

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu ya bapagano mpe ya baye bayebi yo naino te, kasi mibombami o kati ya motema Bosawa ya Yezu. Benda myango o nzela ya Mwinda mwa Sango Elamu, milimo miye miyebi nkita ya kolinga yo te. Sala te bango mpe bakembisa bosanda ya bwanya ya Ngolu na yo, o bileko na bileko, Amen.


5ème jour : Milimo ya ba hérétique mpe ya ba apostats

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu milimo ya ba hérétique mpe ya ba apostats, baye bakangami na mabunga ma bango. Babebisi mapamboli ma yo mpe ngracia ya yo. Kotala mabunga ma bango te, kasi bolingo bwa mwana wa yo mpe malozi ma bololo ayokaki mpo ya bango, zambi bango mpe babombami o kati ya motema bosawa ya Yezu. Sala ‘te bango mpe bakembisa ngolu ya yo enene o bileko na bileko, Amen.


6ème jour : Milimo mya boboto mpe ya bosawa

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu mya boboto mpe bosawa elongo na miye mya ma bana bake, babombami o ndako ya motema bosawa ya Yezu. Milimo miye miulami mingi na muana wa yo, solo ya malasi na bango emataka ut’o mabele kin’o ngwende ya yo. Tata wa ngolu mpe wa bolamu bonso, nabeleli yo mpo ya bolingo mpe maye olobaki ut’o kala, eye mpo ya milimo ya kopambola molongo mobimba na ntina ‘te milimo minso mikoka koyemba lisanga, nkembo ya Ngolu ya yo, o bileko na bileko, Amen.


7ème jour : Milimo miye mizali kokumisa mpe kokembisa mingi Ngolu ya Yezu

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu milimo mizali kokembisa mpe kokumisa Ngolu ya yo suka te, mibombami o kati ya motema mwa Yezu, milimo miye mizali Nsango Elamu ya bomoi. Maboko ma bango mitondi na bikela ya Ngolu, o nta likolo nabeleli yo, Nzambe wa ngai, lakisa bango Ngolu engebene na elikya mpe bokangemi boye bati na yo. Tika ‘te ekokisama na bango elako eye Yezu alobaki mpo ya bango : « Milimo miye mizali kokumisa Ngolu ya ngai, ngai moko nakolobela bango bomoi bwa bango mobimba, mpe o ntango ya liwa, lokola nkembo ya ngai, » Amen.


8ème jour : Milimo mya Epongelo

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu milimo mizali konyokwama o Epongelo mpe miye mibombami o kati ya motema bosawa ya Yezu. Na beleli yo, na mpasi ya mwana wa yo Yezu, mpe na nkele inso eye molimo mwa nta Bosantu motondisami, lakisa Ngolu ya yo na milimo miye mizali o nse ya bosembo bwa yo. Kotala myango ndenge mosusu te, bobele nzela ya mpota ya Yezu, mwana wa yo wa bolingo, zambi toyambi ‘te bolamu mpe bosawa bya yo bozali ndelo te, Amen.


9ème jour : Milimo mpio (Mizangi moto)

Tata wa bileko, tala na miso ma Ngolu milimo mya mpio miye mibombami o kati ya motema bosawa ya Yezu. Tata wa ngolu, nabondeli yo, na nkele ya mpasi ya mwana wa yo mpe na malozi ya ngonga isato o likolo ya Kuruse, lingisa ‘te bango mpe bakumisa Ngolu ya yo, Amen.

TOSAMBELA

E Nzambe, yo motema Ngolu nsuka te, tala biso na miso malamu mpe sopela biso ngrasya ya Ngolu ya yo enene, mpo ‘te o kati ya mpasi ya nse eye, tobungisa elikya te, kasi totosa bolingi bwa yo. Yango nde Ngolu ya solo.

Tokobendela bongo o nkombo ya Yezu Kristu, Mokonzi wa biso mpe Mokonzi wa Ngolu, Ye azali elongo na yo mpe na Elimo Santu, kolakisa biso Ngolu ya yo o bileko binso seko, Amen.

ORAISON FINALE

Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Elimo Santu, tokotondo yo, tokokumisa yo, mpo ya mambi malamu osala na mokili.

Sikawa, o Nzambe wa lobiko, liloba lya bomoi mpe wa lobiko, likambo lyoko te eleki yo na bokasi, tala na miso ma yo ma Ngolu, moko moko wa biso akosenga yo, otiya boyambi mpe elikya o mitema mya biso mpe bikisa biso. Kangola biso na minyololo ya bilakeli mabe, benisa mpe batela biso.

Na yango, tozali kozela komono ekokisama, na boyambi mpe elikya, liloba lya bomoi, Amen.

EXIGENCES

Footer

Communauté Libala Mwinda - CLM
Av. de l'Université n°29/B, Quartier Mososo Commune de Limete
Kinshasa - République Démocratique du Congo